Útgefið efni

Greinar

Kjarasamningur milli Samband stjórnendafélaga og Samtaka atvinnulífsins
 -Samantekt-

Hér er að finna ný undirritaða kjarasamninga frá 18. júní 2019

Með samkomulagi árið 2008 milli Samtaka atvinnulífsins og Verkstjórasambands Íslands var stofnaður Starfsmenntasjóður þessara aðila. Með því var stigið mikilvægt skref til að bæta úr brýnni þörf á endurmenntun fyrir millistjórnendur í þessu landi. Í ljós hefur komið að Ísland hefur dregist aftur úr öðrum hvað varðar stjórnun í fyrirtækjum og á það ekki síst við um verkstjóra sem því miður hafa setið utan garðs hvað varðar alla grunn- og endurmenntun undanfarið á meðan aðrir starfshópar hafa fengið tækifæri sem hafa komið þeim og fyrirtækjunum vel. Enda þótt Verkstjórnarfræðslan á Keldnaholti hafið að mörgu leyti gegnt sínu hlutverki allvel í mörg ár þá þarf að efla hana mikið til þess að hún og aðrir sem sinna fræðslu verkstjóra geti staðið undir væntingum í nútíma samfélagi þar sem allt gengur út á að standast alþjóða samkeppni. Þess vegna var stofnun Starfsmenntasjóðsins merkur áfangi sem forstöðumenn málm- og véltæknifyrirtækja eru hvatir til að nýta sér til að auka hæfni verkstjóra sinna.

Marmið sjóðsins er að stuðla að því að starfandi verkstjórum bjóðist heilstæð grunn- og endurmenntun sem uppfyllir þekkingarkröfur sem verkstjórar þurfa að búa yfir á hverjum tíma. Þessar kröfur eru skilgreindar í reglum sjóðsins, sem setta voru saman til að meta styrkhæfni námsframboðs. Þar eru tíundaðar þær hæfnikröfur sem lagðar eru til grundvallar þegar úrskurðað er hvort námskeið sú styrkhæf. Samkvæmt vinnureglum sjóðsins skal umsækjandi skoða hvort tiltekið námskeið, sem hann hefur hug á að sækja, sé styrkhæft áður en hann gengur frá umsókn. Í þessum ruglum er einnig getið um hverjir eiga rétt á styrk, hámark kostnaðar sem sjóðurinn greiðir fyrir þátttöku á námskeiðum og fleiri atriði.

Þeim sem hyggjast sækja um styrk úr sjóðnum er bent á að kynna sér framangreindar reglur og sækja síðan um á eyðublaði sem finna má hér.

 

Ingólfur Sverrisson. 2010. Endurmenntun verkstjóra í brennidepli. Málmiðnaður, Fréttaauki íslensk iðnaðar. 1.tbl. 16.árg

Í reglugerð Starfsmenntasjóðs SA og STF er gert ráð fyrir að fyrirtæki sem greiða starfsmenntagjald til STF og hafi gert að lágmarki í sex mánuði af viðkomandi einstaklingi  geti sótt um styrk til sjóðsins ef verið er að endurmennta verkstjóra-/stjórnanda og gera að betri stjórnendum. Þetta hefur fallið í góðan jarðveg, nokkuð er um að fyrirtæki hafa nýtt sér þennan möguleika. Fyrirtæki sem það vilja geta senda námskrá námskeiðs og kennitölu þess sem sótt er um til STF.  Þar er umsóknin er metin hvort hún sé styrk hæf og henni svarað.  Eru forráðamenn fyrirtækja hvattir til að kynna sér þennan möguleika til endurmenntunar stjórnenda sinna.   

 Kristján Örn Jónsson,

Framkvæmdastjóri VSSÍ.

 

Menntunarsjóður SA og STF hefur úthlutað styrkjum frá síðustu áramótum. Ánægjulegt er hvað margir stjórnendur eru að sækja sér endurmenntun. Þetta eru dýr nám sem eykur möguleika þeirra á vinnumarkaði. Við finnum að umsækenndur um styrk til endurmenntunar hefðu gjarnan viljað að styrkurinn væri hærri, en engu að síður eru þeir þakklátir fyrir það sem við erum að gera.   Ákveðið var að fara varlega af stað með upphæð styrkja og auka heldur í eftir fjárhagslegri getu sjóðsins. Vonast er til að við endurmat sjóðsins um áramót verði hægt að auka styrkupphæðir. Það er nýmæli að fyrirtæki geta sótt um námstyrki úr þessum sjóði ef þau senda stjórnendum til náms sem eykur hæfni þeirra í starfi. Það þarf að kynna fyrirtækjum  þennan möguleika, skilyrði fyrir styrk er að viðkomandi fyrirtæki greiði endurmenntunargjald til STF vegna þessara einstaklinga. Ásókn í eldri menntunarsjóð STF hefur verið jöfn og góð. Aukning er í starfstengt nám og hefur verið samin reglugerð fyrir menntunasjóðinn, spurning hvort ekki eigi að útvíkka reglugerð hans þannig að hún taki víðara svið. Reglugerðir beggja sjóða verða endurskoðaðar um áramót, vonandi verður í framhaldinu hægt að mæta kröfu félagsmanna um hærri menntunarstyrki.

Kveðja,

Jóhann Baldursson,

framkvæmdastjóri STF.

 

Á þessu vefsvæði eru notaðar vafrakökur til þess að tryggja bestu mögulegu upplifun notenda.